Etsi
Tilintarkastuspalvelut

Tilintarkastus konsultoivalla otteella on ydinosaamisalueemme. Olemme lähellä asiakasta ja meillä pysyy maalaisjärki mukana työssä.

Muut varmennuspalvelut

Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi hoidamme myös muita varmennuspalveluita. Esimerkkeinä Tekes-tilitykseen tarvittava lausunto, liikennelupahakemukseen tarvittava todistus ja muut hyväksytyn tilintarkastajan lausunnot ja todistukset.

Talouden neuvontapalvelut

Tarjoamme yrityksille verotuksen, yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä palveluita. Keskustelemme mielellämme kaikista yritystoimintaanne ja yksityistalouteenne liittyvistä haasteista ja pyrimme pääsemään kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.